Lewy's Loaf
Tanio
Becws Mon Bakery

Patisserie newydd, yng nghanol pentref Benllech. Yn darparu bara ffres, cacennau  hufen, cacennau hambwrdd, pasteiod ac amrywiaeth o frechdanau. 

Wedi ei leoli yn y Parc Gwyddoniaeth (M S-Parc)  mae ein caffi newydd yn  darparu  bwyd blasus yn defnyddio cynnyrch lleol. Dewch draw i weld ein tîm cyfeillgar Dydd  Llun hyd Ddydd Gwener.  

Sefydlwyd Becws Môn cyfyngedig yn 2016 yn sgil brwdfrydedd y cyfarwyddwr am bobi ac wedi iddoweld bwlch yn y farchnad am fara a danteithion ffres, lleol wedi darparu â llaw. Wedi'i leoli yngnghanol Ynys Môn, mae'r cyfarwyddwr yn chwarae rhan flaenllaw yn ymarferol yn rhedeg ein busnes o dydd i dydd law yn llaw ag aelodau ymroddedig ein tîm sy'n ein cadw ni'n rhedeg feloriawr. Gyda'n faniau’n teithio’n ddyddiol ledled Ynys Môn a rhannau o Wynedd ein bwriad ywehangu yn y dyfodol agos. Yn  ogystal â'n hochr gyfanwerthu mae ein portffolio yn cynnwys Bar Brechdanau ein hunain.