Termau ac Amodau Gwasanaeth Danfon
Becws Môn 

Y Gwasanaeth Danfon 

1.Rydym ar hyn o bryd yn danfon yn Ynys Môn, Bangor a Chaernarfon ond gan ein bod yn edrych ar y posibilrwydd o ddanfon ymhellach anogwn ein cwsmeriaid i edrych ar ein llwyfannau cyfyngau cymdeithasol am unrhyw newyddion. 

2.Rydym yn danfon rhwng 9.00am a 5.00pm Dydd Llun hyd Ddydd Gwener (ac eithrio Gwyliau’r Banc). Bydd unrhyw archeb a dderbynnir cyn 3.00pm Dydd Llun hyd Ddydd Iau yn cael eu danfon drennydd. Bydd unrhyw archeb a dderbynnir ar ôl 3.00pm Dydd Iau yn cael ei ddanfon y Dydd Llun dilynol.  

3.Isafswm unrhyw archeb yw £7.50  gyda chost ychwanegol o £1.00 am ddanfon.  

Prisio & Taliadau 

1.Mae ein prisiau wedi eu cynnwys yn ein gwefan ac yn brisiau dilys ar y diwrnod y byddwch  archeb. 

2.Mae posibl y bydd y prisiau ac argaeledd ein cynnyrch yn newid heb rybudd.  

3.Rydym yn derbyn taliadau drwy Paypal a’r prif gardiau credyd a debyd gan gynnwys Visa & Mastercard. Byddwn yn gwneud cais am y taliad ar eich cerdyn ar adeg derbyn eich archeb. Nid ydym yn derbyn taliadau arian parod.  

 

Polisi Ad-dalu a Danfon Cynnyrch yn ôl 

Bydd unrhyw gynnyrch sydd yn ddiffygiol yn cael ei newid neu ad-daliad yn cael ei drefnu yn unol â dymuniad y cwsmer. 

Oherwydd nature in cynnyrch nid ydym yn derbyn nwyddau bwyd yn ôl.​​ 

 

 

​Rhybudd Alegredd 

​ Gall cynnyrch Becws Môn gynnwys olion cnau, gwenith ac alergenau eraill. Er ein bod yn cymryd camau i leihau'r risg o groeshalogi, ni allwn warantu bod unrhyw un o'n cynhyrchion yn ddiogel i'w bwyta i bobl ag alergeddau. I gael gwybodaeth faethol lawn am y cynhyrchion o fewn ein hystod cynnyrch, cysylltwch â'n tîm gwasanaeth cwsmeriaid. Bydd yr holl gynhyrchion a ddanfonir yn cael eu labelu gyda'r alergenau ym mhob cynnyrch yn cael eu hamlygu.